Thủ Tục Đổi Hộ Chiếu Mới Nhất năm 2021 tại

2020-10-07 16:07:34

Hiện nay, Việt Nam sử dụng 3 loại hộ chiếu (Passport): Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ

0909986001